Новини от Елена » 3486 поискали досега помощи за отопление

3486 поискали досега помощи за отопление

Молби се приемат до края на октомври
3486 МОЛБ�? ЗА ПОМОЩ�? ЗА ОТОПЛЕН�?Е НА Л�?ЦА �? СЕМЕЙСТВА СА ПР�?ЕТ�? ОТ НАЧАЛОТО НА АВГУСТ ДОСЕГА в Регионална дирекция “Социално подпомагане” във Велико Търново, информира директорът Мария Стоянчева. �?здадените до момента заповеди са 210. Молби-декларации ще се приемат в дирекциите “Социално подпомагане“ по постоянен адрес за отпускане на целева помощ за новия отоплителен сезон до края на октомври. Размерът на подпомагането за петте месеца е 289, 60 лева. Право на него имат социално слаби със средномесечен доход за предходните �?ест месеца преди подаване на молба-декларацията, по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Вече имат право на енергийно подпомагане и лица, навър�?или �?ест месеца непрекъсната регистрация на трудовата борса до месец август. От помощта могат да се възползват още лица и семейства, извър�?или продажба на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане, ако размерът на сумата не надви�?ава 60 – кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период. За да се възползват такива социално слаби от енергийно подпомагане, трябва да отговарят и на другите условия. Ако помощта ще се използва за заплащане на топлоенергия, нейният месечен размер 57, 92 лева ще се превежда ежемесечно на съответното топлофикационно дружество. При отопление с електроенергия или природен газ целевата помощ се изплаща в пари на два пъти – до края на 2011 г. и на втори тран�? до края на януари следващата година. Същият вариант може да се ползва и от желаещите да се топлят на твърдо гориво.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.