Новини от Елена » Обява

Обява

ОБЩ?НСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛ?Е – ГР. ЕЛЕНА

п.к. 5070, гр. Елена, ул. "?ларион Макариополски" №24

тел. 06151/64-43, [email protected]

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие гр. Елена обявява, че е изготвен предварителен регистър и карта на масива за ползване за стопанската 2011-2012 год. за землището на с. Бойковци. Същите са изложени в общинска служба по земеделие гр. Елена и кметство с. Бойковци.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.