Новини от Елена » 10 години се лутаме между традиции и съвременност

10 години се лутаме между традиции и съвременност

10 години се лутаме между патриархалните традиции и повика на съвремието. За времето между двете последни преброявания на населението и жилищния фонд от 2001 до 2011 г. липсата на канализация и наличието на вън�?на тоалетна за голяма част от хората си остава нещо обичайно. Приехме за даденост, че не можем без телевизор, телефон и компютър, но масово продължаваме да се отопляваме на дърва и въглища. Децата вече са два пъти по-малко от пенсионерите. Все повече от пеленачетата са извънбрачни, защото родителите им не се женят. Младежите масово напират към университетите за диплома за вис�?е, но не се вълнуват от етнос и религия. Цели села емигрираха на Запад, за да търсят препитание, а на тяхно място се образуваха колонии от инакоезични. На жена и нещо се пада по мъж без нещо.
Топим се и бягаме от село
Населението на Великотърновска област е 258 494 човека, което ни нарежда на 9 място в страната, показват окончателните данни от преброяването в началото на тази година. Стопили сме се с 11,8 %. Между двете преброявания хората в региона са по-малко с 34 678. Намалели сме с четири общини от ранга на Елена, Златарица, Сухиндол и Лясковец. В 55 села и махали няма нито един жител. Чове�?ка реч не се чува в 27 селища в Еленския балкан. По Хаинбоаз 22 са селата-призраци във Великотърновско и 6 в Златари�?ко. Всяко трето безжизнено село в България се оказва, че е във Великотърновска област, сочат данните на статистиката. Най-голямо в проценти е обезлюдяването в Сухиндол – 30 на сто. Като брой жители с най-много се е стопила община Павликени – със 7443 човека, следвана от Горна Оряховица – с 6446 ду�?и и Свищов – с 4895 човека. Въпреки това железничарската и крайдунавската община са съответно втора и трета по население.
Всеки четвърти човек в областта живее в старата столица. Велико Търново наброява 68 783 човека и е един от четирите града в страната, чието население се е увеличило през последните 10 години. В старата столица прирастът е с 1886 човека.
Общините-джуджета в областта са Елена, Златарица и Сухиндол, а в тях общо живеят 15 967 човека, което е 6,2 на сто от населението в региона.
Запазва се тенденцията на масово преселение от село в града. Урбанизацията доведе до съотно�?ението двама граждани на един селянин.
Всеки пети е вис�?ист
Пенсионерите са точно два пъти повече от децата. Всеки пети в региона е на над 65-годи�?на възраст. За 10 години децата са намалели от 13,9 на 11,7 % от населението.
Нежният пол става все по-агресивен в търсене на самеца. На 1000 мъже се падат по 1069 жени в региона. През последните години все по-малко от младите двойки се женят. За сметка на това живеещите без брак са се увеличили два пъти от 4,9 на 8,5 % – нещо немислимо за родителите им, показва статистиката.
Същите тези родители са дали всичко от себе си, за да изучат децата си, и резултатът е, че през последните 10 години българите са станали по-образовани. За два випуска в университета хората с дипломи за бакалаври и магистри са се увеличили с 24 на сто. Всеки пети е завър�?ил вис�?е образование, което е едно от най-високите нива на вис�?исти в Европа. В селата едва 40 % са завър�?или гимназия. Като цяло жените учат повече от мъжете. Неграмотните в областта са 0,84 на сто. За първи път на сега�?ното преброяване е бил зададен въпросът: “Някога посещавали ли сте училище?”. Отрицателен отговор са дали 1560 човека в областта, или 0,6 % от населението над 7-годи�?на възраст.
Петима работят, за да издържат осем
Петима работещи в областта освен себе си издържат по още един безработен и двама пенсионери, показват данните от преброяването. Мъжете си намират по-трудно работа от жените, отчита статистиката, което е противоположно на изводите на Бюрото по труда. Коефициентът на заетост, изчислен като отно�?ение на броя на работещите към общото население от 15 до 64 г., е 51,7 %. По този показател води Велико Търново (58,6 %), на опа�?ката е Златарица (36,2 %).
Безработицата в региона е 9,8 %. Най-ниска е в Свищов – 8,2 на сто, а най-висока в Полски Тръмбе�? (15 на сто).
Гурбетчиите от региона са основно мъже от турския етнос със средно образование. За 10 години близо 20 000 са сменили местоживеенето си, като над половината от тях са напуснали региона и са се преселили в други части на страната или в чужбина.
�?ма и 6500 възвръщенци. Двама от всеки трима, които са живели за по-дълго в чужбина, са били в странство от една до пет години. 15 на сто от имигрантите са се прибрали в бащината къща след 6- до 10-годи�?ен гурбет.
Здравствуй и уелкъм
0,7 % от населението на областта са постоянно пребиваващи чужденци. �?ностранците с чуждо гражданство, живеещи и работещи в региона, са 1716. Повечето от тях са мъже. Най-многобройни са руснаците (541), англичаните (372) и украинците (160). Предпочитани сме от хората с турски, македонски и молдовски паспорти. 3 на сто от чужденците са се отказали от американската си мечта и вместо да са в страната на неограничените възможности, американците са предпочели Великотърновска област. Към момента на преброяването в областта постоянно са пребивавали 584 граждани на Европейския съюз, или 34 на сто от всички чужденци в региона. 384 ду�?и са декларирали, че притежават двойно гражданство.
Етнокултурните характеристики на населението в региона са �?арени като мултинационалната принадлежност. 90,3 % от населението се самоопределя като българи, като турци са се записали 6,7 на сто, ромите са 1,7 %. На 15 ду�?и градско население седмина са българи, петима – турци, а ромите са трима.
160 705 са източноправославните християни, католиците са 3276. В областта живеят 10 228 сунити и 1517 �?иити. Твърди атеисти са 10 126 човека, а 14 346 не се самоопределят.
1102 са незаконно обитаемите жилища
В областта има 143 588 жилища, като противно на очакванията за рязък ръст заради бума в строителството, за 10 години жилищата са се увеличили само с 2981. Обитаеми са обаче 72,5 на сто, като намалението спрямо 2001 г. е с 3,2 %.
Анкетьорите са преброили, че обитаемите апартаменти в сгради без Акт 16, т.е. незаконно населени, са 1102.
Хора живеят в 124 бараки и паянтови сгради. Средната жилищна характеристика на областта е по един-двама ду�?и в жилище от 60 до 74 кв.м. Две трети от жилищата са в градовете.
Не е преброен нито един бездомник, просяк или кло�?ар.
Чатим от вън�?ното WC
Всяко четвърто жилище е с вън�?на тоалетна, но има компютър и телевизор. 25,6 % от жилищата са с вън�?на тоалетна, а компютър имат 39,5 % от къщите и апартаментите. Електрифицирани са почти всички сгради, показват данните от преброяването.
Санитарно-хигиенните навици на българите не са еволюирали. Без обособена тоалетна са 0,6 % от обитаемите жилища, а 4,7 са без канализация. В 6,7 на сто от къщите хората се къпят с кофата и канчето навън или в тоалетната, но не и в баня, защото нямат, са установили преброителите.
Въпреки модерните времена на електрификация и газифициране на парно и фотосоларни инсталации, 67,5 на сто от жилищата се отопляват на дърва и въглища. На ток се топлят 28 %, на централно парно са 2,1 на сто, а с газови котли през зимата се греят 1,4 на сто от жилищата.
Почти няма жилище без телевизор. Какво се случва по света и у нас от малкия екран следят 97,9 на сто жилищата. Хората предпочитат да имат телевизор вместо готварска печка и хладилник. Разликата е с 12 % в полза на приемника за сериали. Без телефон са 16,8 % от домакинствата.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.