Новини от Елена » Светлина в тунела за еленската болница

Светлина в тунела за еленската болница

Лечебното заведение сключи анекс със здравната каса за още седем клинични пътеки
Надежда за еленската болница има и тя се подхранва от сключения с РЗОК в понеделник анекс към договора за оказване на болнична помощ от февруари. Споразумението е болничното заведение да работи по още седем клинични пътеки, като общият им брой става десет.
На практика от 11 юли МБАЛ „Д-р Димитър Моллов” отново приема пациенти за четирите останали отделения – вътре�?но, детско, за долекуване и за физикална и рехабилитационна медицина. �?зпълнени са изискванията на здравната каса в стационара да са разкрият няколко специализирани лаборатории – по клинична патология, микробиология, вирусология и имунология. Осигурени са и необходимите специалисти за отделенията, най-вече лекари. След ремонт рентгеновият апарат в здравното заведение отново работи, и то благодарение на финансова помощ от общината. С останалата част от тези пари са платени сметки за еленергия, консумативи, задължения към персонала.
Това е само част от работата, която за близо два месеца свър�?и новият управител на болницата д-р Кирил Хинов. Здравната каса е определила на стационара в Елена скромния бюджет от 54 000 лв. на тримесечие. С тези пари могат да се покрият заплатите и нещо от издръжката. В оздравителната програма на новия �?еф на болницата са разписани мерки за намаляване на разходите, търсят се варианти за повече приходи от лечебна дейност. Предстои свикване на общо събрание, на което колективът да договори нови работни заплати и условията на труд. Освен фиксираното трудово възнаграждение ще има и доплащане по бонусна схема.
„След двугоди�?но ходене по мъките има светлина в тунела – така образно определи положителната промяна за болницата еленският кмет Са�?о Топалов. – Само че да не избързваме с аплодисментите и да продължим да работим активно, защото здравната „реформа” като нищо може да ни поднесе неприятности. Безспорно усилията ни за спасяването на на�?ата болница дадоха резултат и се надявам бъдещето да е на на�?а страна. Позицията ни като местна власт се знае и е доказана – не може след 131 години болницата в Елена да спре – тя трябва да работи и ще работи за хората” – е категоричен градоначалникът.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.