Новини от Елена » Община Елена спечели 266 134 лв. по проект за децата от малцинствата

Община Елена спечели 266 134 лв. по проект за децата от малцинствата

Проект за равен достъп до образование и пови�?аване на мотивацията за включване в образователния процес на деца от етническите малцинства ще се реализира в двете най-големи еленски села Майско и Константин. Проектът “Пътят на единението в Еленско” ще стартира днес и е на Община Елена. Реализира се в рамките на една година по оперативна програма “Развитие на чове�?ките ресурси” с безвъзмездната финансова помощ от 266 134 лв. по схемата “�?нтеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. Партньори на общината са основните училища и двете детски градини в Константин и Майско и сдружение “Експертна подкрепа”.
Дейностите са насочени към учениците от етническите малцинства и преподавателите, работещи с тях. Отделено е внимание на пови�?аване на знанията по български език. В двете училища ще бъде сформиран клуб “Просвета”, а за децата от детските градини, за които българският език не е майчин, ще се използват атрактивни игри с българската азбука.
Приоритет ще бъде и включването на деца от малцинствата в извънкласни форми на обучение. Предвижда се сформиране на групи по изобразително изкуство, кино, пеене, фолклор, ръкоделие и спортен и природен клуб. В тях ще се включат близо 400 ученици от Майско и Константин. При изявите на децата ще се приобщят и техните родители, а за преподавателите ще има обучения и обмяна на опит. Със средства по проекта ще се финансират и ремонти на занимални, зали и помещения за извънкласни дейности.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.