Новини от Елена » Правят внезапни проверки на изпитите за ловци

Правят внезапни проверки на изпитите за ловци

От 1 юни до 15 юли 2011 г. в държавните горски и ловни стопанства ще се проведат изпитите за нови ловци. Кандидат-авджиите ще бъдат препитвани след завър?ен курс на обучение и практическа подготовка. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25 човека.
Теоретичният изпит включва тест със 104 въпроса, писмен и устен изпит. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч и стрелба по панички. За успе?но издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела. Експерти от ?зпълнителната агенция по горите ще правят изненадващи проверки за нару?ения в провеждането на изпитите.
В осемте ловно-рибарски сдружения във Великотърновска област има над 1300 свободни места за млади ловци. Бройките се определят според незаетата ловна площ на дружините. Най-много незаети бройки има в сдруженията в П. Тръмбе?, Стражица, В. Търново и в Свищов. Най-малко са свободните места за ловци в златари?ката и еленската ловна организация. През 2010 г. около 560 ду?и взеха успе?но изпитите за нови ловци на територията на РДГ във В. Търново.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.