Новини от Елена » 530 хил. дка земя пустеят в областта

530 хил. дка земя пустеят в областта

18 % от земеделските земи във Великотърновска област не се обработват, сочат данните в областната дирекция “Земеделие”. Тези площи намаляват и причината е главно в субсидиите, които се изплащат за единица площ. Преди да започнат тези плащания, пустеещите земи в областта бяха 39-40 % от цялата обработваема площ от почти 3 млн. дка. Сега земеделските площи, които не се обработват в продължение на три години, са повече от 530 хил. дка. През 2009 година те са били към 560 хил. дка. Нивите, за които никой не се грижи, намаляват, защото все повече хора се наемат да обработват земя, своя или взета под наем. Те имат право на субсидия по схемата за плащания на единица площ, които за тази година са около 28 лв./дка, 18 от които са европейски пари и 10 лв. – национални доплащания.
В различните общини процентът на пустеещите земи е различен – от 10 до 25 %. Най-много необработваеми площи има в планинския район на Великотърновско и Стражи�?ко, в Еленския и Златари�?кия край. Обикновено изоставените ниви се превръщат в пасища за добитъка. Така те се използват, без обаче да се обработват. Планината е подходяща за развитие на животновъдството, затова повече от пасищата се поддържат в добро състояние, обясняват от общинската земеделска служба в Елена. Така е, защото тези площи са необходими за па�?а и фермерите могат да вземат европейски пари за тях.
Част от земите, които не се обработват, са трайни насаждения. Те са върнати на преди�?ните им собственици, които обаче от години не се грижат за тях. Най-много са тези земи в Павликенския, Полскотръмбе�?кия, Свищовския край. За да се изкоренят старите трайни насаждения – лозя и овощни градини, първо се бракуват, а това е труден процес, защото всеки от многобройните им собственици трябва да подаде молба. После идва ред на почистването, изкореняването на лозите и плодните дървета, което струва пари, затова техните собственици отдавна са се отказали да се занимават с тях. За изкореняването на прасковените дървета в 200 дка овощна градина край Дичин например тамо�?ната земеделска кооперация е дала по 100 лв./дка.
Другата тенденция е върху пустеещи доскоро земи да се създават овощни градини. В Еленския край се набляга на орехите. “Във всички общини има млади фермери, които засаждат плодни дръвчета. Площите са малки, по 5-10 дка, някои стопани обаче ще ги раз�?иряват”, обяснява Деян Дончев, началник на Областната служба за съвети в земеделието. Предпочитанията са към орехите и ле�?ниците.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.