Новини от Елена

За последните 20 години населението в региона е намаляло с над 56 хил. ду?и

След 50 години в България няма да има селско население, ако тенденциите на ниска раждаемост в тези райони се запази. Това показва проучване на ?нститута за изследване на населението и човека при БАН. Според него процесът на изчезване на селата вече е започнал.
Преди 100 г. едва 20 % от населението е живеело в градовете, докато сега тенденцията е обратна. Данните показват, че през последните 60 г. населението в селските райони е намаляло с над 3 млн. ду?и. В момента в селата живеят малко над 2 млн. ду?и. В страната ни има около 200 обезлюдени села и близо 500, в които живеят по 10-20 човека. Те също ще изчезнат в близко бъдеще. ?ма населени места, в които с десетилетия не са се заселвали млади семейства. В следващите 10 г. от картата на България ще бъдат заличени поне 1000 села.
Основните причини за обезлюдяването на селските райони са интензивното изселване към градовете през 60-те и 70-те години на миналия век, ло?ата инфраструктура, закриването на предприятия, липсата на магазини, училища, здравни пунктове. Обезлюдяването на селата води и до огромни финансови загуби при усвояването на еврофондовете.
Великотърновска област обхваща територия с площ от 4662 кв.км и е на 16-то място по големина в страната. В десетте общини на областта официално има общо 14 града и 336 населени места. Близо 70 % от хората живеят в градовете. Най-много жители са концентрирани в общините В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец. На територията на триградието се намират около 55 % от всички жители на региона. С относително голям брой население са общините Свищов, Павликени и П. Тръмбе?. Най-малко хора живеят в Златарица и Сухиндол.
Обезлюдаването във Великотърновска област обхваща предимно планинските и полупланинските райони на общините Елена, Златарица и отчасти В. Търново. Без нито един жител са предимно онези населени места, определяни в близкото минало като махали и колиби. Други от тях са останали с по двама-трима жители, и то на преклонна възраст.
Общо 39 населени места във Великотърновска област са напълно обезлюдени и нямат нито един жител. В Еленския Балкан необитаеми са 20 махали, във Великотърновска община без хора са 14 села, а в Златари?ко пет селища са без нито един жител. Регионът е на второ място в страната по брой обезлюдени села след Северозападна България.
Статистическите данни сочат, че след 1991 г. във всички общини на областта населението намалява, като делът на възрастните хора надви?ава значително този на младите. Най-много пенсионери живеят в Златарица, Павликени и Елена. Процесът на застаряване на населението, особено в селата, вече е сериозен демографски проблем.
При преди?ното преброяване към март 2001 г. населението в региона е възлизало на 293 172 човека. В края на 1992 г., когато пак е имало преброяване, жителите на региона са били 318 251 ду?и. Т.е. между двете преброявания е налице намаляване на населението с 25 079 човека, което приблизително прави половината от населението на община Свищов към дне?на дата.
Два пъти по-малко граждани е имало във Великотърновска област преди 50 години. По данни на Териториалното статистическо бюро към края на 2008 г. населението на област В. Търново е било 277 520 ду?и. От тях в градовете са живеели 187 539 човека и в селата – 89 981. Спрямо предходната 2007 г. в региона е отчетено намаление на населението с 1244 човека. През 2009 г. в областта е имало 275 395 жители. От тях 187 215 ду?и, или 68 %, са живели в градовете, а в селата – 88 180 човека. Съпоставката с 1990 г., когато във Великотърновска област е имало население от 331 933 ду?и, показва, че за двадесет години хората в региона са намалели с 56 538 човека, което прави малко повече от броя на настоящите жители на община Г. Оряховица.
Най-много хора са живели в област В. Търново през 1979 г. – тогава населението на региона е наброявало 349 520 човека. От 1990 г. насам в областта умират повече хора, отколкото се раждат, което определя отрицателен естествен прираст – през 2009 г. например той е бил минус 1788 ду?и.
По предварителни оценки населението в региона за 2010 г. е над 271 000 ду?и, но точни данни ще има едва след приключване на настоящото преброяване. Прогнозата на Териториалното статистическо бюро е, че през 2015 г. Великотърновска област ще наброява под 260 хил. жители.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.