Новини от Елена

За последните 20 години населението в региона е намаляло с над 56 хил. ду�?и

След 50 години в България няма да има селско население, ако тенденциите на ниска раждаемост в тези райони се запази. Това показва проучване на �?нститута за изследване на населението и човека при БАН. Според него процесът на изчезване на селата вече е започнал.
Преди 100 г. едва 20 % от населението е живеело в градовете, докато сега тенденцията е обратна. Данните показват, че през последните 60 г. населението в селските райони е намаляло с над 3 млн. ду�?и. В момента в селата живеят малко над 2 млн. ду�?и. В страната ни има около 200 обезлюдени села и близо 500, в които живеят по 10-20 човека. Те също ще изчезнат в близко бъдеще. �?ма населени места, в които с десетилетия не са се заселвали млади семейства. В следващите 10 г. от картата на България ще бъдат заличени поне 1000 села.
Основните причини за обезлюдяването на селските райони са интензивното изселване към градовете през 60-те и 70-те години на миналия век, ло�?ата инфраструктура, закриването на предприятия, липсата на магазини, училища, здравни пунктове. Обезлюдяването на селата води и до огромни финансови загуби при усвояването на еврофондовете.
Великотърновска област обхваща територия с площ от 4662 кв.км и е на 16-то място по големина в страната. В десетте общини на областта официално има общо 14 града и 336 населени места. Близо 70 % от хората живеят в градовете. Най-много жители са концентрирани в общините В. Търново, Г. Оряховица и Лясковец. На територията на триградието се намират около 55 % от всички жители на региона. С относително голям брой население са общините Свищов, Павликени и П. Тръмбе�?. Най-малко хора живеят в Златарица и Сухиндол.
Обезлюдаването във Великотърновска област обхваща предимно планинските и полупланинските райони на общините Елена, Златарица и отчасти В. Търново. Без нито един жител са предимно онези населени места, определяни в близкото минало като махали и колиби. Други от тях са останали с по двама-трима жители, и то на преклонна възраст.
Общо 39 населени места във Великотърновска област са напълно обезлюдени и нямат нито един жител. В Еленския Балкан необитаеми са 20 махали, във Великотърновска община без хора са 14 села, а в Златари�?ко пет селища са без нито един жител. Регионът е на второ място в страната по брой обезлюдени села след Северозападна България.
Статистическите данни сочат, че след 1991 г. във всички общини на областта населението намалява, като делът на възрастните хора надви�?ава значително този на младите. Най-много пенсионери живеят в Златарица, Павликени и Елена. Процесът на застаряване на населението, особено в селата, вече е сериозен демографски проблем.
При преди�?ното преброяване към март 2001 г. населението в региона е възлизало на 293 172 човека. В края на 1992 г., когато пак е имало преброяване, жителите на региона са били 318 251 ду�?и. Т.е. между двете преброявания е налице намаляване на населението с 25 079 човека, което приблизително прави половината от населението на община Свищов към дне�?на дата.
Два пъти по-малко граждани е имало във Великотърновска област преди 50 години. По данни на Териториалното статистическо бюро към края на 2008 г. населението на област В. Търново е било 277 520 ду�?и. От тях в градовете са живеели 187 539 човека и в селата – 89 981. Спрямо предходната 2007 г. в региона е отчетено намаление на населението с 1244 човека. През 2009 г. в областта е имало 275 395 жители. От тях 187 215 ду�?и, или 68 %, са живели в градовете, а в селата – 88 180 човека. Съпоставката с 1990 г., когато във Великотърновска област е имало население от 331 933 ду�?и, показва, че за двадесет години хората в региона са намалели с 56 538 човека, което прави малко повече от броя на настоящите жители на община Г. Оряховица.
Най-много хора са живели в област В. Търново през 1979 г. – тогава населението на региона е наброявало 349 520 човека. От 1990 г. насам в областта умират повече хора, отколкото се раждат, което определя отрицателен естествен прираст – през 2009 г. например той е бил минус 1788 ду�?и.
По предварителни оценки населението в региона за 2010 г. е над 271 000 ду�?и, но точни данни ще има едва след приключване на настоящото преброяване. Прогнозата на Териториалното статистическо бюро е, че през 2015 г. Великотърновска област ще наброява под 260 хил. жители.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.