Новини от Елена » Всички общински съветници в Елена подкрепиха бюджет от 6,7 млн. лв.

Всички общински съветници в Елена подкрепиха бюджет от 6,7 млн. лв.

Бюджетът на Община Елена за 2011 година бе�?е приет единоду�?но на сесия на Общинския съвет. Подобна подкрепа от страна на всички общински съветници е прецедент в историята на местния парламент, и то за последната година на мандата.
Първоначалният размер на бюджета е 6700 000 лв. „Цифрите от приходната и разходната му част са нормални за условия на криза. При режим на икономии бюджетът може да осигури нормално функциониране на всички дейности при далече по-големи потребности”, заяви по време на сесията кметът Са�?о Топалов и благодари на общинските съветници, които показаха, че стоят над политическите си пристрастия, когато става дума за най-важния елемент от финансовата политика на общината.
Делегираните държавни дейности в балканската община ще се финансират с 3 917 999 лв., като 88% от приходите са субсидия от републиканския бюджет. За местни дейности са заложени 2 782 000 лв., като общината ще трябва да събере собствени приходи 938 000 лв.
Близо една трета от бюджета за тази година е за заплати и осигуровки в бюджетната сфера, а 54% от всички разходи са в областта на образованието.
Общинските съветници приеха инвестиционна програма от 1 014 828 лв., която ще се обезпечи най-вече от целевата субсидия за капиталови разходи, която е в размер на 714 100 лв. 563 600 лв. от нея са за ремонт на пътища. Приоритетен обект за общината е ЦДГ „Ана Брадел”. За довър�?ване на ремонта й, оборудване и обзавеждане са заложени 126 287 лв.
В бюджета бяха утвърдени субсидии за 18 читалища, 7 спортни и туристически клубове, за футболните клубове в Елена и Константин, за културния и спортния календар на общината, ще се изплащат и транспортните разходи на учителския и средния медицински персонал съответно на 85 и 80%.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.