Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-17/11.02.2011 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.02.2011 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извър�?ване на допълнение към ре�?ение № 114 от 28.12.2010 г. за вътре�?ни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по �?нвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътре�?ни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Председател ОбС

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 16.02.2011 г. от 15:30 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 26.11.2010 г. от 16:30 часа
ПК „Устройство на територията” – 16.02.2011 г. от 16:00 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 16.02.2011 г. от 16:30 часа
ПК „Местно самоуправление” – 17.02.2011 г. от 15:30 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 17.02.2011 г. от 16:00 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 17.02.2011 г. от 16:30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.