Новини от Елена » Елена очаква 800 000 лева по проект за превенция на деца и семейства в риск

Елена очаква 800 000 лева по проект за превенция на деца и семейства в риск

Общината в Елена очаква 800 000 лв. по проект за ранна превенция на деца до 7 години и семейства в риск, съобщи Анета Евтимова, �?еф на общинската дирекция “Хуманитарни дейности”. Той ще бъде финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие и бюджетът му е свързан с броя на населението. За еленската община средствата са до 800 000 лв., обясни Евтимова. Партньор в проекта е Община Златарица.
Според анализ на педиатри, социални работници, психолози и педагози, 1300 деца от двете общини се нуждаят от ранна превенция при отглеждане в семействата, а също от здравни и социални услуги. �?ма семейства, които нямат лични лекари и не са здравноосигурени. Те въобще не водят децата си на прегледи и имунизации, макар държавата да плаща здравните осигуровки до 18-годи�?на възраст, разказа Анета Евтимова. Сега с новия проект ще работят три екипа от специалисти. Те ще ходят на място при семействата и ще убеждават и мотивират родителите от уязвимите групи да се грижат за здравето и обучението на децата си и да не ги изоставят в домовете.
За осъществяване на целите на проекта, в Елена ще бъде изграден общностен център за деца и родители. ОбС е гласувал предложението центърът да бъде разположен в на първия етаж в ученическото общежитие на СОУ “�?в. Момчилов”. Ще бъдат оборудвани 7 зали за бебета, за рехабилитация на деца с увреждания, за превенция на ранното раждане, за обучение по отглеждане на децата, за профилактика на заболяванията и др.
В екипите ще бъдат включени педиатър, психолог, социални работници, педагози, рехабилитатори и логопеди. 570 000 лв. от средствата са предвидени за самите социални и здравни услуги на децата и семействата. 160 000 лв. ще бъдат вложени за оборудване на центъра, ще бъдат закупени и два микробуса.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.