Новини от Елена » Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2010 г. и проекта на бюджет за 2011 г.

Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2010 г. и проекта на бюджет за 2011 г.

П О К А Н А

 

За обществено обсъждане на отчета на бюджета

на община Елена за 2010 г. и проекта на бюджет за 2011 г.

На основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, Община Елена организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2010 г. и проекта на бюджет за 2011 г.

Обсъждането ще се проведе на

9 февруари 2011 г. (сряда) от 14 часа в зала 211

ул. „�?л. Макариополски” №24

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организаци, общински съветници, кметове на населени места в общината и медиите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2011 г. и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Документи за публично обсъждане на бюджет 2011

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.