Новини от Елена

Такса смет в Елена няма да се пови?ава

Общинските съветници в Елена приеха предложението на кмета Са?о Топалов таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на населението и предприятията за 2011 година да не се пови?ава. При същите промили изпълнението на приходите през миналата година е 105.7%, като в общинската хазна са постъпили 304 306 лв. ? тази година за града остава най-високата такса смет – 4 промила, за живущите в 13 бив?и села, станали улици на града, размерът е 2.5 промила, а в 38 села на общината – 3.1 промила.
От населението общината очаква да получи 147 073 лв. приходи от таксата за битови отпадъци. Разчетите са от предприятия, фирми и юридически лица сметката да се допълни с още 191 849 лв., за които размерът на промилите е намален спрямо определения за 2010 г. – за града от 15.7 на 8, а за селата от 8.3 на 5.6.
През тази година за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата ще са необходими 127 061 лв. За нови съдове за смет са планирани 22 413 лв., а 114 107 лв. общинските съветници гласуваха за почистване на уличните платна, парковете и други територии за обществено ползване. От тазгоди?ната сметка Община Елена ще трябва да извади 21 276 лв. за съфинансиране на регионалното депо съгласно ре?ение на УС на сдружението „За чисти селища”. Поради изтеклия срок на годност пък на депото в Елена ще трябва да се платят 46 600 лв. отчисления.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.