Новини от Елена

?нформация за заразната заболеваемост

Във връзка с обявения епидемичен период за грип и респираторни заболявания в област Велико Търново от 24.01.2011 г. и задържане на пови?ената заболеваемост за периода 24 – 30.01.2011 г. (213,11 на 10 000 ду?и население) УДЪЛЖАВАМЕ ЕП?ДЕМ?ЧН?Я ПЕР?ОД ЗА ГР?П ? ОСТР? РЕСП?РАТОРН? ЗАБОЛЯВАН?Я ДО 05.02.2011 г. в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, където следва да се спазват разпоредените от Р?ОКОЗ – Велико Търново ограничителни мерки.
Препоръчваме учебните занятия в училищата на областта да се възстановят, считано от 01.02.2011 г., като се спазва Методично указание № 9 за борба с грипа.

?зточник Р?ОКОЗ Велико Търново

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.