Новини от Елена

�?нформация за заразната заболеваемост

Във връзка с обявения епидемичен период за грип и респираторни заболявания в област Велико Търново от 24.01.2011 г. и задържане на пови�?ената заболеваемост за периода 24 – 30.01.2011 г. (213,11 на 10 000 ду�?и население) УДЪЛЖАВАМЕ ЕП�?ДЕМ�?ЧН�?Я ПЕР�?ОД ЗА ГР�?П �? ОСТР�? РЕСП�?РАТОРН�? ЗАБОЛЯВАН�?Я ДО 05.02.2011 г. в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, където следва да се спазват разпоредените от Р�?ОКОЗ – Велико Търново ограничителни мерки.
Препоръчваме учебните занятия в училищата на областта да се възстановят, считано от 01.02.2011 г., като се спазва Методично указание № 9 за борба с грипа.

�?зточник Р�?ОКОЗ Велико Търново

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.