Новини от Елена

Дават 80 хиляди лeва за войни?ките паметници

80 хиляди лева ще бъдат отпуснати за поддръжката на войни?ките паметници, намиращи се на територията на Великотърновска област. Това е станало ясно на последното заседание на Областната комисия за войни?ки паметници. Сумата е одобрена от финансовото министерство и ще бъде приведена на общинските администрации като финансова корекция от МФ.
На срещата са присъствали областният управител доц. Пенчо Пенчев, зам. областният управител Любомира Попова и експертът от Министерство на отбраната ?во Антонов, който отговаря за войни?ките паметници. Пред членовете на комисията той е разяснил указанията за новата проектна документация, нужна за изграждане на нови военни паметници. Антонов е припомнил, че като собственици на паметниците общините са длъжни да планират средства за тях в новите си бюджети. Експертът е подчертал, че проекто-сметната документация за изграждане или ремонт на паметници през 2011 г. следва да се подаде в Областната комисия и съответно в МО до края на първото тримесечие.
На своето заседание областната комисия е взела ре?ение да се направи пълен преглед на бив?ите казарми в региона, за да се установи дали на територията им има войни?ки паметници, и да се информира МО като техен собственик.
?во Антонов е дал много висока оценка за досега?ната дейност на Областната комисия за войни?ки паметници, както и на поддържането на областния регистър. Във Великотърновска област има около 240 войни?ки паметника, като над 80 от тях са на територията на община В. Търново.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.