Новини от Елена

Обсъдиха стратегията за местно развитие на Еленско-Златари�?кия балкан

Важна стъпка в рамките на проекта за подготовка на територията Еленско-Златари�?ки балкан за прилагане на подхода „Лидер” е изработването на стратегия за местно развитие. На териториален форум на заинтересованите страни в Елена бяха обсъдени работен вариант на стратегията и процедури за нейното изпълнение. Предстои тя да бъде приета от общото събрание на местната инициативна група, която вече е и съдебно регистрирана. До края на август цялата документация по проекта ще бъде внесена в земеделското министерство и при одобрение стратегията ще бъде финансирана по Програмата за развитие на селските райони.
Пред участниците във форума бе�?е представен анализ на експерти, който разкрива ни�?ите за инвестиране в трите сфери – земеделие, туризъм и културно наследство, на общата територия.
Две са големите цели на стратегията за местно развитие – подобряване на качеството на живот чрез осигуряване на заетост и увеличаване на доходите в сферата на туризма и пови�?аване на конкурентоспособността на земеделието чрез производство на специфични качествени териториални продукти. За тяхната реализация в стратегията са представени конкретни мерки, свързани с дейности и условия за финансиране.
Представителите на заинтересованите страни обсъдиха на форума още структурата, правилата и процедурите на местната инициативна група като публично-частно партньорство. Партньорите засега са 35.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.