Новини от Елена » Закриват стара болница във Велико Търново

Закриват стара болница във Велико Търново

Всички отделения отиват в новия болничен корпус. Д-р Людмил Гецов остава пълномощник на акционерите в МОБАЛ

Със заповед на здравния министър Ана-Мария Борисова от края на миналата седмица за пълномощник на борда на директорите на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” е назначен д-р Людмил Гецов. Това потвърди самият той и уточни, че заповедта е подписана в петък. Д-р Людмил Гецов бе избран за изпълнителен директор на болничното заведение в началото на месец юли по време на общо събрание на акционерите.
Д-р Гецов, който до сега бе началник на неврохирургично отделение, смени на ?ефския пост д-р Даниел ?лиев. Ден след това процедурата за встъпване в длъжност на новия директор бе?е блокирана заради обжалване от кмета на Златарица Пенчо Чанев, който подаде искова молба до ВТОС да бъдат отменени всички ре?ения на Общото събрание. Неговото действие бе?е последвано от кмета на Велико Търново д-р Румен Ра?ев. Причината е драстичното увеличение на дяловия капитал на държавата в акционерното дружество от 51 % на 67 %. Това, което последва, предизвика хаос в административната работа на МОБАЛ, тъй като междувременно досега?ният директор на болницата също подаде оставка. До мен стигнаха много сигнали, че при тази ситуация няма кой да подписва договори, да ре?ава казуси с плащания и доставка на лекарства, коментира областният председател на ГЕРБ Христо Христов, който веднага е сезирал здравното министерство за създалата се колизия. Христов подчерта, че до 45 дена ще бъде свикано ново общо събрание на акционерите. Народният представител заяви, че процедурата по обжалването не касае избора на нов изпълнителен директор, затова ре?ението не може да бъде спряно.
Концепцията за развитие на болницата на новия болничен директор предвижда съкращаване на разходите. За целта всички отделения ще бъдат обединени около нова болница. В корпуса на Стара болница ще остане единствено терапевтичния блок, като по този начин за година ще бъдат спестявани около 700 хил. лв. Това са парите, изразходвани за курсовете на линейките и специализираните автомобили между стара и нова болница. Ако това стане само за ?ест години ще бъдат спестени поне 5 млн. лв., които биха могли да се инвестират в довър?ването на новото крило на болницата, което е в този безобразен вид от 1984 г., коментира Христо Христов.
Във връзка с приемането на промените в Закона за лечебните заведения народният представител заяви, че от наличните четири диспансера на територията на община Велико Търново, два ще останат като самостоятелни звена. Единият е онкодиспансерът, който ще приеме статута на самостоятелна клиника и психодиспансера, който също няма да бъде трансформиран.
Диспансерът за кожни болести става отделение в Областната болница. Като отделение ще функционира и белодробната част от тубдиспансера. Туберколозният сектор на клиниката ще премине на подчинение към националната белодробна болница в Габрово. Това е оптималният вариант за такова разпределение, защото по време на криза не може да има двойно финансиране – от община и от държава, коментира ре?ението на МЗ, народният представител.
Засега болницата в Павликени запазва статута си на болница за активно лечение и няма да бъде преструктурирана. Болницата в Елена остава като Медицински център, към който ще работи болница за долекуване с 35 легла. В Полски Тръмбе? вариантът е Медицински център с до 10 легла, без болница за долекуване. В Свищов е спасено АГ отделението и Отделението по хирургия, заяви още Христов, което означава, че болницата в тази отдалечена част от областта ще бъде запазена.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.