Новини от Елена » Скъсана е връзката между местните парламенти и областна администрация

Скъсана е връзката между местните парламенти и областна администрация

Връзката между общинските съвети и областната администрация е скъсана, но на�?ите намерения са да я възстановим и да я направим работеща. Това заяви вчера зам. областният управител на В. Търново �?забела Чорбаджиева. Тя участва в среща с председатели на общински съвети от региона. В дискусията не се включиха �?ефовете на местни парламенти във В. Търново, Павликени, Сухиндол и П. Тръмбе�?.
Според Чорбаджиева председателите на общински съвети не познават нито един от експертите в областна администрация, които се занимават с нормативните актове и ре�?енията на общините. Това е недопустимо, защото така се повтарят едни и същи гре�?ки и се губи административен капацитет, каза зам.-губернаторът.
От началото на мандата на съветниците през 2007 г. до сега ОбС във Великотърновска област са гласували 5500 ре�?ения. Областният управител е върнал близо 100 ре�?ения, 12 от които са оспорени пред административния съд. Според юрисконсулта на областна администрация Живка Горанова в 90 % от случаите обжалванията са били неоснователни и само едно от ре�?енията на областта е обявено за нищожно.
Рекордьор по върнати ре�?ения на съветници е Сухиндол, а Лясковец е най-изрядна община по отно�?ение на гласувани наредби, ре�?ения и протоколи.
След обстоен анализ върху приетите от общинските съветници наредби е станало ясно, че всичките 10 общини на територията на Великотърновска област нямат наредби по два съществени закона. Tози за етажната собственост и Закона за защита от �?ума в околната среда. Този закон урежда оценката, управлението и контрола на �?ума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, възду�?ния и водния транспорт, както и от проми�?лените инсталации и локалните и строителни източници.
Според експертите от Областна администрация най-проблемни са ре�?енията за разпореждане с общинската собственост, там върнатите ре�?ения са близо 60, като голяма част от тях са за неспазване на наредбата за общинска собственост. Такъв е случаят във Великотърновския общински съвет, където наредбата е най-утежнена с различни законови и подзаконови разпоредби.
Председателите на ОбС ре�?иха през септември да се проведе още една среща, на която да присъстват и представителите на администрацията, които се разпореждат с общинска собственост. От В. Търново ще излезе и предложение за промени в Закона за регионалното развитие, съобщи още �?забела Чорбаджиева. Това ще станe по време на съвместно заседание с председателите на правните комисии в ОбС и административно-юридическия отдел на Областната администрация.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.