Новини от Елена » Променят времето на обучение и изпити на бъдещите ловци

Променят времето на обучение и изпити на бъдещите ловци

Някои от измененията и допълненията на Закона за лова и опазването на дивеча засягат разселванията. Предвидено е, преди да бъде пуснат в ловните полета, едрият и местният дребен дивеч да престоява в карантинни дворове не по-малко от 45 дена. Фермерно отгледания дребен дивеч – зайци, фазани, пъдпъдъци, патици, кеклик, гривек, яребици, трябва да остане във волиери в ловно-стопанските райони на сдруженията поне 15 дена. Това ще помогне за адаптирането им. Сдруженията в областта вече подготвят места за доотглеждане на пернатия дивеч, който ще разселват това лято.
През тази година курсовете и изпитите за бъдещи авджии ще се провеждат по досега�?ния ред. В  бъдеще до 31 октомври ловните сдружения трябва да представят в Регионалната дирекция по горите предложение за организиране на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правото да ловуват. После �?зпълнителната агенция по горите издава заповед и определя ловните организации, които през следващата година ще проведат обучение на бъдещите ловци, и броя на свободните места. Сдруженията са задължени най-късно до 30 януари да представят в горската дирекция справка за броя на подадените заявления за включване в курса, който не трябва да е с по-малко от 20 ду�?и. Самото обучение е от 15 февруари до 30 май по програма,  условия и ред, утвърдени от �?АГ. �?зпитите ще се провеждат в държавните горски и ловни стопанства на една изпитна сесия от 1 юни до 15 юли.
�?змененията при организирането и провеждането на курсове за подготовка на бъдещи ловци се приемат добре от ловните дружини. Така техните нови членове ще имат възможност да си подготвят документите и да се включат в ловните излети още през същата есен. Тъй като изпитите сега са през октомври, младите авджии изпускаха един ловен сезон, защото той приключва, докато уредят формалностите около своето членство.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.