Новини от Елена » Променят времето на обучение и изпити на бъдещите ловци

Променят времето на обучение и изпити на бъдещите ловци

Някои от измененията и допълненията на Закона за лова и опазването на дивеча засягат разселванията. Предвидено е, преди да бъде пуснат в ловните полета, едрият и местният дребен дивеч да престоява в карантинни дворове не по-малко от 45 дена. Фермерно отгледания дребен дивеч – зайци, фазани, пъдпъдъци, патици, кеклик, гривек, яребици, трябва да остане във волиери в ловно-стопанските райони на сдруженията поне 15 дена. Това ще помогне за адаптирането им. Сдруженията в областта вече подготвят места за доотглеждане на пернатия дивеч, който ще разселват това лято.
През тази година курсовете и изпитите за бъдещи авджии ще се провеждат по досега?ния ред. В  бъдеще до 31 октомври ловните сдружения трябва да представят в Регионалната дирекция по горите предложение за организиране на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правото да ловуват. После ?зпълнителната агенция по горите издава заповед и определя ловните организации, които през следващата година ще проведат обучение на бъдещите ловци, и броя на свободните места. Сдруженията са задължени най-късно до 30 януари да представят в горската дирекция справка за броя на подадените заявления за включване в курса, който не трябва да е с по-малко от 20 ду?и. Самото обучение е от 15 февруари до 30 май по програма,  условия и ред, утвърдени от ?АГ. ?зпитите ще се провеждат в държавните горски и ловни стопанства на една изпитна сесия от 1 юни до 15 юли.
?змененията при организирането и провеждането на курсове за подготовка на бъдещи ловци се приемат добре от ловните дружини. Така техните нови членове ще имат възможност да си подготвят документите и да се включат в ловните излети още през същата есен. Тъй като изпитите сега са през октомври, младите авджии изпускаха един ловен сезон, защото той приключва, докато уредят формалностите около своето членство.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.