Новини от Елена

Новият �?еф на полицията започна обиколки в региона

Новото ръководството на Областната дирекция на МВР – В. Търново в лицето на комисар Живко Коцев вчера започна поредица от посещения на територията на всички Районни управления “Полиция” в областта. Обиколката е в изпълнение на приетата стратегия за въвеждане на модела “Полицията в близост до обществото”. Предвидено е в срещите да участват кметове на общини и кметски наместници в малките населени места, представители на граждански формации и неправителствени организации, местни бизнесмени и др. Целта на обиколката е ръководството на областната дирекция на МВР да се запознае с характерните за отделните райони проблеми, касаещи полицията, най-често извър�?ваните престъпления и допускани нару�?ения, както и възможностите за ре�?аването им.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.