Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. №РД.01.02-70/30.06.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 02.07.2010 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълнение на Ре�?ение № 15/16.02.2010 г. – Протокол № 2/16.02.2010 г. на Общински съвет – Елена, за даване съгласие за кандидатстване на община Елена с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.