Новини от Елена

Са�?о Топалов, кмет на община Елена: “Туризмът е единственото спасение за еленчани”

�?кономиката е в стагнация. За година официалната безработица се увеличи двойно. Ще се наложи да съкратим звена в администрацията, които сме длъжни да поддържаме със закон.

– Г-н Топалов, как оцелява малка община като Елена в условията на повсеместна криза?
– За мен малки и големи общини няма. �?ма различни критерии, на чиято база се формират условията за тяхното съществуване. Елена е втората по територия община във Великотърновска област. Елена има най-много населени места на практика от всички 264 общини в България. По единния класификатор имаме 124 населени места, но всъщност са 240 с всички селища, които са закрити и нямат статут на населени места по Закона за устройството на Република България. Общинската ни пътна мрежа е близо 300 км. В момента населението на община Елена е точно 10 777 ду�?и. От тях 6399 са регистрирани в град Елена. Останалите хора живеят в малките населени места в общината. Елена е малка като население, но всъщност е голяма по проблеми и по грижи, и по внимание, което трябва да се обръща на общността.
Не обичам думата криза, защото е много неприятна за хората. Ние се намираме в неблагоприятна финансово-икономическа обстановка, а кризата пла�?и хората. Това са реални процеси, които не подминават и община Елена.
– Как ви се отразява повсеместното затруднение?
– Ло�?ото е, че само за година безработицата в община Елена по официалните данни стигна до 19 %. За 12, месеца ръстът е близо двоен и то отчетен по официалните критерии. Реалната безработица обаче е неизмерима и вероятно е два пъти над официалната.
На практика икономиката в Елена е в голяма стагнация. Реално и пълноценно работят три-четири фирми. Заводът за стъкло “�?нтериор глас” окончателно, завинаги спря да му пу�?и комина. Независимо, че и аз съм участвал три пъти в неговото пускане, днес съм изключителен песимист и съм убеден, че този завод никога повече няма да работи. Другите ни фирми и предприятия изпитват изключително големи затруднения. Голям е проблемът в строителния бран�?. До м.г. в строителната сфера има�?е бум, по Еленския балкан българи и чужденци си купуваха имоти и за строителните ни фирми, дори и малки, има�?е работа. Сега на практика и в тази сфера има отлив, фирмите работят на половина от капацитета си, въпреки че имат голям ресурс като механизация, а хората са в бюрото по труда. За радост нямаме фалирали фирми, но много от фирмите преустановиха дейността си.
– Какво днес крепи Елена?
– Основно разчитаме на туристическия бизнес. 62 са категоризираните обекти за настаняване на туристи. Легловата база е близо 1300. Над това число има още доста къщи за гости и места за настаняване, но работят в сивия сектор. В проекта за антикризисната ни програма основно място е отделено на развитието на туризма и категоризацията на всички туристически обекти в общината. В момента и в бъдеще туризмът е основният поминък на местните хора. В сферата на туризма Община Елена разработи и реализира проекта “Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство”. Той е по Оперативна програма “Регионално развитие” за 250 000 лв. Работим с италианските ни партньори в община Монтефалко. Напълно реално е да приложим опита на Монтефалко и при нас и реално да подпомогнем местния туристически бизнес, който е алтернативата за развитие на общината.
– Времената са тежки и премиерът Борисов препоръча съкращения на всички нива на администрацията. Предвижда ли се да бъде намалена числеността на хората в звената на бюджетна издръжка и администрацията на Общината?
– Това е изключително неприятен въпрос за мен, от чийто отговор бягам от седмици наред. Ако се реализира 20 % намаление на републиканската субсидия, ще ни коства 15 на сто съкращения на персонала на общинската администрация. Това е първоначалният ни разчет на този етап. Няма яснота на централно ниво за финансирането и редукцията на бюджетната субсидия и засега се въздържаме да обявим съкращенията.
– Ако се стигне до 15 % съкращения, ще пострада ли качеството на обслужване на гражданите?
– Категорично ще се случи. Това е неизбежно. Ако все пак държавната субсидия бъде намалена не с 20, а с 10 на сто, нещата вече ще изглеждат по друг начин. �?мам надежди, че ще се случи оптимистичният вариант. Адекватни сме и разбираме затрудненията. Става въпрос само и единствено за намаляване на обема, но и на качеството на услугите, които предлагаме на хората. �? това не е популистко, гражданите трябва да бъдат подготвени за това, което предстои да се случи.
По-ло�?ото е, че при тази ситуация общините сме принудени да правим съкращения на разходите и евентуално на персонал в сфери и за длъжности, които са нормативно регламентирани и законово определени да съществуват в общинските администрации. Ще се получи така, че ще трябва да съкратим или да ликвидираме звена, които сме длъжни да поддържаме със Закона за местното самоуправление и местната администрация. Например ще се наложи да посегнем на звената за вътре�?ен финансов одит, на финансовите контрольори, на специалистите по сигурността. Ще трябва да редуцираме местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и редица други, които по закон трябва да имаме и поддържаме. На практика те не са претоварени с работа, но законът ни задължава да ги има, а ние ще трябва да се отървем от тях, за да направим исканата от нас икономия на разходите. В един момент кметовете и общините ще бъдем принудени да влезем в колизия със законите. Това е същественият момент и обяснява отражението върху обема и качеството на услугите, които предоставяме, на функциите и задълженията на кметовете и общинските съвети.
– Как върви изпълнението на бюджета на общината в частта по събираемостта на местните приходи и изплащаното на републиканската субсидия?
– За първите четири месеца на годината местните приходи възлизат на 33 % от годи�?ния план. Това не е успокояващо за постъпленията от местни данъци и такси и др. собствени приходи, защото на практика активността на населението по местните налози е в началото на годината. Вероятно ще се реализира негативната ми прогноза, че към края на годината ще получим много по-малко приходи от планираното. Според мен ще се стигне до неизпълнение на първоначално приетия бюджет на Община Елена поне с десетина процента. Това не е добре за нас, свързано е и с предстоящата алтернатива за 20 % намаление на държавните субсидии за бюджетната сфера. Неофициалната ми информация е, че редукцията ще е 10 %, но това също не е успокояващо. Чакаме да излязат нормативните актове на правителството, за да си направим сметката как да работим до края на годината.
Засега държавата няма пропуски по трансферите, всичко планирано го получаваме своевременно.  
– Ще се кандидатирате ли за кмет на община Елена догодина на местните избори?
– Не ме е страх да се кандидатирам за кмет на общината. Обичам Елена, познавам нейните проблеми. Смятам, че имам още възможности, капацитет и сили да работя.
На този етап кандидатирането ми на местните избори догодина за кмет на Елена стои като въпрос с положителен отговор. Но в един момент с оглед на времето, което остава до изборите през 2011 г., човек може да си промени мнението. На този етап отговорът ми е да, дори да звучи нескромно, не заради самия себе си, а заради Елена.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.