Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РДРД.01.02-42/26.04.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 30.04.2010 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане на общинския бюджет и поемането на общински дълг.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно ползване на временен безлихвен заем от бюджета на община Елена през 2010 година за финансиране на разходи по възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно актуализиране на наемна цена на част от имот частна общинска собственост, предоставен за ползване на общинското ръководство на БСП гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията по провеждане на търговете и конкурсите.

Вн.: Председател ОбС

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Местно самоуправление” – 29.04.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Общинска собственост” – 29.04.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 29.04.2010 г. от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.