Новини от Елена » Eксперти ще помагат на групите по Лидер

Eксперти ще помагат на групите по Лидер

Четирима експерти от Великотърновска област преминаха обучение в Министерството на земеделието и храните за оказване на методическа помощ на потенциалните местни инициативни групи по приоритетната ос 4 Л?ДЕР на Програмата за развитие на селските райони. Това са ?ван Марков и Теодора Крумова от Велико Търново, Петър Петров от Свищов и Деян Колев от Дебелец.
Местните инициативни групи ще бъдат одобрени от министъра на земеделието и храните до края на 2011 г. В областта досега има одобрени четири проекта за създаването на такива групи – на Лясковска и Стражи?ка, Еленска и Златари?ка, Павликенска и Сухиндолска и на Полскотръмбе?ката община.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.