Новини от Елена » Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

ПОКАНА

За обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Елена за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

На основание чл. II, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, Община Елена организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2009 г. и проекта на бюджет за 2010 г.

Обсъждането ще се проведе на 15 февруари 2010 г. (понеделник) от 16 часа в зала 211 ул. „�?ларион Макариополски“ №24

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2010 г. и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Обяснителна записка

Проектобюджет за приходите на община Елена за 2010 г.

�?нвестиционна програма за капиталовите разходи

План-сметка за приходите и разходите на извънбюджетните сметки/ фондове за 2010 г. на Община Елена

Справка за за приходите и разходите по бюджета на Община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.