Новини от Елена » ЕЛЕНСКИЯТ КМЕТ ЩЕ РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ В КОНГРЕСА НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

ЕЛЕНСКИЯТ КМЕТ ЩЕ РЪКОВОДИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ В КОНГРЕСА НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

На първото си заседание във вторник българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа избра за свой ръководител еленският кмет инж. Дилян Млъзев. По правило той ще е и българският представител в Постоянния форум на Конгреса.

Съставът на националната делегация, предложен от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, бе утвърден преди месец от правителството. Тя се състои от петима делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи. Наред с еленския кмет в състава на делегацията  са още градоначалниците на Пловдив и Нова Загора.

Конгресът на местните и регионалните власти е един от основните органи на Съвета на Европа. Неговите главни функции са свързани с развитието на местната демокрация в 47–те държави – членки на СЕ. България членува в  Конгреса от 1992 г. Негов основополагащ документ е Европейската харта за местно самоуправление, ратифицирана през 1995г., в която са заложени всички основни принципи на функционирането на местното самоуправление – изборност на ръководните органи, право на автономност при вземане на решения, самостоятелно управление на бюджета, право на консултиране и др. Конгресът следи за развитието на местното самоуправление в Европа и правилното прилагане на Хартата, като за целта организира наблюдателски мисии в отделни държави, приема доклади, документи и др.

Пленарните сесии на Конгреса се провеждат два пъти годишно – пролет и есен, отделно от това има и изнесени заседания и комисии, обикновено извън Страсбург, където е неговата централа. Обновителната за състава на Конгреса сесия, с която ще се постави началото на новия четиригодишен мандат е от 19 до 21 октомври.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.