Новини от Елена » Кметът на Елена Дилян Млъзев влезе в Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа

Кметът на Елена Дилян Млъзев влезе в Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Е ИЗБРАН В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ в Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.

Делегацията се състои от петима делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи, като минимум 30% от състава на делегациите да е от по-слабо представения пол.

Предложението за състава на националната делегация се прави от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Наред с управника на възрожденския град в състава са още градоначалниците на Пловдив и Нова Загора.

източник: БОРБА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.