Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-4/20.01.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.01.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно актуализиране състава на Обществения съвет за социално подпомагане по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, създаден с Ре�?ение № 64/11.08.2004 г. и променен с Ре�?ение № 38/27.06.2007 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно регистриране в Съвета за електронни медии по реда на ЗРТ радиопрограма – общинско радио.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно даване съгласие д-р Йордан Василев Жезанов – управител на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена” ЕООД гр.Елена, да работи като ординатор аку�?ер – гинеколог в Отделение по аку�?ерство и гинекология в МБАЛ „Д-р Димитър Моллов Елена”ЕООД гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно продажба на предаваема част от имот – общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на части от имоти – публична общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 25.01.2010 г. от 16.00 часа
ПК „Местно самоуправление” – 25.01.2010 г. от 17.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 25.01.2010 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.