Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 16.12.2013 г. (петък), 16:30 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 16.12.2013 г. (петък), 16:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.12.2013 г. (понеделник) от 16.30 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 04/321/01642 от 14.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена – път VTR3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, път VTR2076 „Палици – Чакали“, път VTR3113 „Мийковци – Игнатовци”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Елена.

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.