Новини от Елена » Деца от детската градина в Елена участваха в открита практика

Деца от детската градина в Елена участваха в открита практика

Днес сутринта осемнадесет деца от ЦДГ „Радост” – град Елена участваха в открита практика на тема бури, наводнения и други природни бедствия. Мероприятието се проведе в присъствието на директора Диана Иванова и учители от детското заведение. Децата участваха във викторина, решаваха задачи и отговаряха на загадки. Гледаха филм за природните бедствия и резултатите от тях. Практиката им завърши с танца „Дъждовната капчица”, който бяха подготвили специално за обучението.

През учебната 2013-2014 г. малчуганите от подготвителната група с учителките Милена Тодорова и Севдалина Игнатова работят на тема „Детето и средата”. Целта на откритата практика е обогатяване знанията на децата свързани с поведение и действия при бедствия.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.