Новини от Елена » 2017 » януари » 16

Архив на януари 16, 2017

Зимата не отстъпва, спазвайте препоръките на общината!

Уважаеми съграждани, 

Прогнозите за тази седмица са за нови снеговалежи и ниски температури. Усложнената зимна обстановка, заедно с големите количества натрупан сняг край уличните платна  и най-вече непочистените тротоари, ще затруднят още повече движението на снегопочистваща техника и хора.

Община Елена благодари на всички, които изпълниха задълженията си и почистиха прилежащите към имотите им тротоари. За съжаление, има собственици, наематели и ползватели на имоти, които не разчистиха снега пред сградите си още при първия снеговалеж, не използваха и временното затопляне и снеготопене през почивните дни, за да освободят тротоарните площи от затъпкания сняг и от леда. Движението по тях става все по-трудно, а в много случаи и опасно.

Община Елена отново призовава ръководителите на фирми, предприятия, организации, учреждения, кооперации, здравни и просветни заведения, председателите на домсъвети и гражданите да изпълняват задълженията си по чл. 10, ал. 3 (във връзка с чл. 8 и чл. 9, ал. 2, 3 и 4) от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена, а именно: да почистват снега, да го складират в близост до бордюра и да отстраняват ледените висулки от покривите.

Големият обем на снега по покривните конструкции, обледяването и топенето му създават опасност от падане на снежни блокове, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка ви призоваваме своевременно да почиствате и надвисналите блокове сняг от покривите на сградите.

Служители от общинската администрация ще осъществяват текущ контрол по изпълнение на тези задължения и при констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции, съгласно Наредбата. Глобите са от 50 до 500 лева. Обръщаме особено внимание на собствениците на имоти, които не пребивават постоянно в населените места на територията на общината! Тяхното отсъствие не е оправдание за непочистените прилежащи тротоари, съответно такива собственици също могат и ще бъдат санкционирани по законово установения ред!

Общинската администрация ви благодари за проявеното разбиране и съдействие при предните снеговалежи и по време на снегопочистването, като отново напомня и препоръчва:

– По възможност ограничете ползването на автомобили, докато траят снеговалежите. Приберете автомобилите в гаражите и дворовете си – така ще си спестите разчистването им!

– В случай, че предприемете пътуване извън града, автомобилът Ви следва да бъде оборудван за движение в зимни условия – зимни гуми с достатъчно дълбоки грайфери, наличие на вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, изправна отоплителна система и светлини, достатъчно гориво. Заредете напълно батерията на мобилния си телефон! Преди тръгване се информирайте за евентуални ограничения на движението във Вашата посока и следете новините по време на движение. Спазвайте указанията на институциите, отговорни за организацията на движението!

– Забранено е складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки и натрупването му върху тротоарите, без да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на  входовете на гаражите.

– Препоръчваме на възрастните хора да бъдат особено внимателни, да ограничат излизането от домовете си, и ако все пак това се налага, да става по възможност с придружител!

Ако е необходимо да подадете сигнал за реален проблем – винаги можете да го направите, като се обадите на дежурния по Общински съвет за сигурност (тел. 0879 101 411 или 06151 6013).

Пожелаваме Ви ползотворна и безаварийна седмица, с много настроение на работа и у дома!

Община Елена

Коментари