Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

?зх. № РД.01.02-143/14.11.2011 г.

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.11.2011 г. (петък) от 14:15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно закриване на кметство с.Палици и кметство с.Каменари, община Елена.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно определяне на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно определяне нов състав на Комисията по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Вн.: Председател ОбС

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ

Председател на Общински съвет Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.