Новини от Елена » Работодатели назначават на 4 часа, работи се по 8 и повече

Работодатели назначават на 4 часа, работи се по 8 и повече

Продължава порочната практика работодателите да предлагат и да договарят работа при непълно работно време от 4 и по-малко часа дневно, а фактически да се работи по 8 и повече часа, коментира директорът на Областната инспекция по труда Невена Стефанова.

Най-честите нару?ения, свързани със заплащането на труда, са тези за полагане и незаплащане на извънреден труд, както и неизплащане от работодателите в удвоен размер на договореното възнаграждение за работа през дните на официалните празници, посочи Стефанова.

145 проверки са извър?или от ?нспекцията по труда през месец октомври. Ревизирани са местата на близо 7000 работници, а 27 работодатели са проверени за пръв път как спазват трудовото законодателство. Общо 726 нару?ения са констатирани през периода, съобщи Невена Стефанова. Разкрити са 44 нару?ения на нормите, свързани с работното време и 40 – по заплащането на труда.

?здадени са 39 акта за административни нару?ения по Кодекса на труда и 13 за неосигурени безопасни и здравословни условия на труд. Установени са 13 лица на работа без предварително сключени писмени трудови договори, за което са санкционирани съответните работодатели.

От 1 500 до 15 000 лв. е глобата за ?ефовете, наели хора без трудов договор. Предвижда се от 2012 г. за подобно нару?ение да бъдат наказвани и наетите лица.

?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.