Новини от Елена » 48 хил. лв. платени за лечение на бедни и неосигурени пациенти

48 хил. лв. платени за лечение на бедни и неосигурени пациенти

48 335 лв. е изплатила Регионална дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново за лечението на социално слаби и здравнонеосигурени пациенти. От началото на годината в дирекцията са подадени 90 молби, от които само десет са получили отказ, защото болните не отговарят на въведените изисквания, за да получат пари от държавата. Най-много молби са одобрени за община Велико Търново – 25, за които са платени 14 638 лв. От най-малката община Сухиндол има одобрена само една молба за 960 лв. Търновската дирекция е платила лечението на бедни пациенти, които са лекувани не само в болниците в на?ата област, но и в други лечебни заведения – в София, Варна, Търговище, Русе, Плевен, Бяла, Попово и Нови пазар.
За тази година Социалното министерство отпусна за Великотърновска област общо 161 582 лв. за лечение на социално слаби. Средствата за 2011 г. обаче са намалени със сто хиляди лева спрямо предходната година. Дори и по-малко, тези пари остават почти неусвоени и досега от тях са похарчени едва 30%, а остатъкът се връща обратно на държавата. Една от причините за това са въведените изисквания, на които трябва да отговарят болните. За да бъде платено лечението им, не трябва да имат доходи, влогове, дялови участия и имоти, да не са прехвърляли жилища или части от тях през последната година, както и да не са излизали извън страната през последните 12 месеца.

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.