Новини от Елена » 540 лева е средната заплата в областта

540 лева е средната заплата в областта

Работещите в дружествата монополисти се подписват под най-големи фи?ове

540 лева е била средната работна заплата във Великотърновска област през юни, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. През май средното възнаграждение в региона е било 563 лева. Областта се нарежда на 11 място от 28-те области в страната по равнището на средната работна заплата.
На държавна работа се изкарва повече от частните фирми. В обществения сектор във Великотърновска област плащат средно по 681 лв., а в частния – 477 лева. Увеличава се ножицата между възнагражденията на жените и мъжете. За юни трудът на мъжете, наети по трудово и служебно правоотно?ение във Великотърновска област, е оценен на 595 лв., а на жените – за 508 лв.
Дружествата монополисти отново излизат на първо място по средна заплата. Възнагражденията обаче вече са под хилядарка за разлика от преди?ни периоди. 998 лева е средното възнаграждение в отрасъла “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и се определя за най-доброто в региона.
Световната финансова криза и драстичното увеличение на ло?ите кредити не са повлияли върху заплатите на банкерите и застрахователите в региона. В отрасъла “Финансови и застрахователни дейности” се плаща средно по 908 лв. Трети са държавните чиновници – средно 822 лв. По традиция най-ниско платени са в сектора “Административни и спомагателни дейности” – с една 301 лв. средна работна заплата в областта. С 62 лв. са по-добре в хотелиерството и ресторантьорството.
Всеки десети работещ в региона се води на минималната работна заплата. На половин работен ден са 3772 ду?и (5,4 % от всички наети).
По данни на статистиката през юни сме ре?или проблема с безработицата. На работа са приети 3043 ду?и, а са напуснали 1797. Временната заетост и сезонната работа са основната причина за превеса в разкриването на работни места пред закриването.
69 383 са работещите към края на юни във Великотърновска област. В сравнение със същия период на миналата година работата си са загубили 3233 човека, което е намаление на заетостта с 4,7 %.
28 на сто от работните места в областта са в преработващата проми?леност.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.