Новини от Елена » Търновец направи фигурите на Левски и негови съратници за изложба в Елена

Търновец направи фигурите на Левски и негови съратници за изложба в Елена

Писателят Николай ?ванов готви нова експозиция в читалището в Багалевци
ВАС?Л ЛЕВСК? ? ОЩЕ ЧЕТ?Р?МА НЕГОВ? СЪРАТН?Ц? ОТ ЕЛЕНА В РЕАЛН? РАЗМЕР? НАПРАВ? П?САТЕЛЯТ Н?КОЛАЙ ?ВАНОВ. Фигурите са част от атрактивна изложба, която той подготвя по случай 140 г. от идването на Апостола в балканското градче. Експозицията ще бъде открита на 18 юли в сградата на Община Елена, а след това ще остане за постоянно в читалище „Писмена” в еленското селце Багалевци. Николай ?ванов е председател на това читалище и там преди няколко години той откри музей на Емилиян Станев. В една от стаите на старата сграда е ре?ил да подреди и новата изложба, в която освен манекени ще има и документи, свързани с Васил Левски.
Голямата атракция обаче ще бъдат фигурите на Апостола, на Сава Кър?овски и неговата сестра Адоничка Кър?овска, на Ангел Кънчев и на отец Пахомий.
„Ре?их да направя този минимузей по подобие на огромния на Мадам Тюсо, защото историята около идването на Апостола в Елена през 1871 г. е много интересна. Освен това става дума за памет, която трябва да запазим и за поколенията. Само документи вече не са интересни за съвременния турист, той избира атрактивните изложби там, където има анимации, както вече е модерно да се казва. Затова се захванах да направя Васил Левски и още четирима негови съратници като манекени. Е, далеч съм от силиконовото съвър?енство, но се справих с подръчни материали”, усмихва се Николай ?ванов.
За да измайстори своите фигури, той трябвало да набави тела на манекени, стойки, дрехи, които да бъдат максимално близки до автентичните от онова време, и, разбира се, да намери най-верния начин за пресъздаване на лицата им. Шест месеца работил Николай ?ванов заедно с брат си Виктор и баща си ?ван по фигурите. Търсил ризи, пояси, потури, ямурлуци в антикварни ателиета и магазини. Единия от фесовете набавил чак от Африка, а дрехите на свещеника Пахомий са съвсем оригинални, защото са дарение от отец ?ван от Елена. „Дрехите ме забавиха най-много. Трудно ми бе?е да направя и лицата, защото те са реални фотографии върху метални плаки. Трудностите ми дойдоха от факта, че трябва?е от едни съвсем миниатюрни снимки да направим големи фотографски изображения. Увеличавахме и намалявахме снимките, докато напаснем най-точния размер, и то така, че лицата да се различават ясно и да бъдат разпознаваеми”, обяснява писателят.
В крайна сметка Николай ?ванов вече е готов с петте фигури. Особено държи на Адоничка, защото са малко жените в революционната ни история.
„АДОН?ЧКА Е МНОГО ТЯСНО СВЪРЗАНА С ВТОРОТО ?ДВАНЕ НА ВАС?Л ЛЕВСК? В ЕЛЕНА ПРЕЗ 1871 Г. Той пристига в градчето, за да основе революционен комитет, но и за да се види с нея. Защото само няколко месеца по-рано турците са арестували съпруга й, който също се е казвал Васил и е имал физическа прилика с Апостола”, разказва Николай ?ванов.
Сава Кър?овски е съратник в делото на Апостола. Двамата му братя са били революционери и са участвали в четата, на която Левски е бил знаменосец. Сава Кър?овски доживява да види България свободна и според историческите сведения той е първият, написал книга за Васил Левски – „Апостолът на свободата в Елена”. Родът Кър?овски напоследък стана особено популярен в Елена и България благодарение на еврокомисаря ни Кристалина Георгиева, която е част от това родословие.
Останалите хора в заверата са учителят Робовски, който е бил буден българин по онова време, отец Пахомий, пратеник на Хилендарския манастир в Елена и съратник на Раковски, и Ангел Кънчев, придружавал Левски в това му пътуване.
ДОКУМЕНТ?, СПАСЕН? ОТ УН?ЩОЖАВАНЕ ПРЕД? ОКОЛО 70 Г., КОП?Е НА ПЕЧАТА НА ЧЕТАТА, НА КОЯТО ЛЕВСК? Е НОС?Л ЗНАМЕТО, една 200-годи?на печатарска преса са част от останалите експонати в изложбата. Гостите ще могат да видят и спомени на краеведа Христо Станев, който е събирал преди години парче по парче историята за спасените документи. „Този разказ сме го записали и като звук, и като визия, за да може посетителите да научат всички подробности, до които г-н Станев се е добрал. Той навремето е записвал спомените на учителя Йордан Костов, който по чиста случайност е успял да спаси едно писмо на Левски до революционерите в Елена”, обяснява Николай ?ванов. Въпросният даскал се оказал в бръснарницата точно в момента, в който бръснарят ре?ил да изтрие сапуна от бръснача си в лист хартия. Учителят за миг преценил, че документът е твърде старинен, за да бъде унищожен по този начин, и го прибрал макар и с петно от сапун.
Печатът, от който Николай ?ванов е успял да направи копие, пък е бил запазен от четника ?ван Кър?овски. Той прибрал тогава и хирургическите инструменти на четата. „?сторията разказва, че са искали да ги предадат на Левски, но Ангел Кънчев тогава се възпротивил и им заръчал да ги запазят за бъдещия народен музей. Така че сме показали и тези инструменти”, разказва още Николай ?ванов.
Печатът, понеже е копие, е действащ и гостите на експозицията ще могат да си подпечатат свои документи. Работеща е печатарската преса, на която навремето революционният комитет е печатал фал?иви документи.

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.