Новини от Елена » Земеделските стопанства са намалели наполовина

Земеделските стопанства са намалели наполовина

Над два пъти са намалели земеделските стопанства във Великотърновска област за последните 7 г. Това показват предварителните данни от преброяването на фермите у нас към края на м.г.
Според числата, изнесени от националната агростатистика към Министерството на земеделието и храните, в областта има 9300 земеделски стопанства, а през 2003 г. те са били 20 000. Значителният спад основно се дължи на промяна на критериите какво е земеделско стопанство, посочи Диляна Караиванова от агростатистиката на областната земеделска дирекция. Тя не изнесе данни с колко са намалели обработваемите площи и отглежданите животни в региона.
В България са преброени 371 000 стопанства срещу 665 500 ферми през 2003 г., посочват от Земеделското министерство. Тенденцията е към уедряване, както и към отпадане на част от земеделските ферми от обхвата на преброяването заради малък брой животни, отглеждани в тях, или малка обработваема площ, поясниха от агроведомството. За да влязат в обхвата на броенето, стопаните трябва да обработват поне 5 дка ниви или 1 дка ово?ки, да отглеждат поне 1 крава или 5 прасета и т. н.
Най-много отделни стопанства са били регистрирани в Благоевградска област – 38 600. Средно 80 % от обработваемата земя е под наем или аренда, а останалите 20 % са собственост на фермерите. Рязко намалява и броят на заетите в селското стопанство в последните 3 години – с 21 % до 751 000 ду?и през миналата година.
При животновъдството тенденцията е обратна, но броят на заетите хора се увеличава. Отглежданите говеда (крави, телета, юници) е 579 100 в края на 2010 г. Три години по-рано те са били 592 895. До 391 000 се увеличават отглежданите кози. Почти без промяна остават овцете – 1,4 млн. Отглеждат се обаче по-малко прасета – от 847 787 през 2007 г. животните сега намаляват на 658 800.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.