Новини от Елена » Малка обществена поръчка

Малка обществена поръчка

Община Елена обявява малка обществена поръчка с предмет: ?зпълнение на пътно – ремонтни работи на общински пътища, на територията на община Елена – по обособени позиции (ОП), както следва:

1. ОП 1: Ремонт на път VTR 3140 „Елена – Багалевци – Тодювци” – участък;

2. ОП 2: Ремонт на път VTR 3087 „Елена – Горни Чукани” – участък;

3. ОП 3: Ремонт на път VTR 1074 „Марян – Чакали” – участък; 4.

ОП 4: Ремонт на път VTR 3115 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ – Елена, ул. „Усои”; 5.

ОП 5: Ремонт на път VTR 3144 /ІІІ-662, Твърдица – Елена/ – Елена, ул. „Пърчовци” – /ІІІ-662/.

Документация

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.