Новини от Елена

Памет: Документална изложба в Елена за 175 години от Кър?овото съзаклятие

В навечерието на националния празник читалище „Писмена” в Багалевци с помощта на общината в Елена уреди поредната документална изложба, свързана с възрожденската история на Еленския край. Този път тя бе посветена на едно малко познато събитие – Кър?овото съзаклятие, от чието начало се навър?ват 175 години.
При откриването на изложбата писателят Николай ?ванов, който е и председател на читалището, поясни, че повечето от документите се показват за първи път. Те са свързани най-вече с организатора на съзаклятието – ?ван Кър?ов, участник в двете завери от 1821 и 1835 година. Писаното за този славен поборник остава благодарение на неговите потомци. Особено голяма е заслугата на Панайот Кър?овски, журналист и историограф на Елена, който събира всичко публикувано от своя баща Сава, включително и за Кър?овото съзаклятие. Той съхранява за поколенията и няколко песни за съзаклятниците, чиито текстове също бяха не само показани в изложбата, но и изпети от младата народна певица Мария Николова, по музика на Стоян Савов. През 20-те години на миналия век Панайот Кър?овски поръчва графичен портрет на своя прадядо и благодарение на това днес може да се види неговият образ. В изложението има и снимки, направени от експедиционен отряд, заел се с проучване на местата, свързани със съзаклятието. Особено дейни са били Алекс и неговият дядо Ангел Карталов и Филип. ?деята е материалите да бъдат събрани в учебно помагало при изучаване историята на родния край.
Главният организатор на новата завера е от рода Кър?овски, който по предание води началото си от търновския болярин Кър?о. След падането на Търново той се заселва под връх Острец и в местността Мрътвината основава село, което днес носи името Велковци. Неговата централна част, около училището и църквата, където е била къщата на легендарния болярин, помнят като махала Кър?овци.
Там на 7 януари 1769 г. се родил ?ван Кър?ов – пето поколение на основателя на рода и първият, за когото има исторически сведения. Учил четмо и писмо в Еленското килийно училище. Той минавал за един от най-състоятелните хора в селото, тъй като наследил от баща си доста имоти. ?мал къща и в Елена, близо до църквата „Успение на Пресвета Богородица”, където прекарвал през зимата. По-късно по-голяма част от дворното място подарил на тази църква.
В родната си къща в Кър?овци открива килийно училище, в което преподава. През 1798 г. заедно с Дойно Граматик отиват в Котел, за да преписват Паисиевата история. От двата преписа до днес е съхранен Дойновият, а този на Кър?ов изгаря при опожаряванията по време на освободителните боеве в Елена.
Според преписка в стар молитвеник ?ван Кър?ов е в състава на тричленна делегация, която иска разре?ение от Цариград за построяване на еленското кале от набезите на кърджалиите.
По време на Велчовата завера той бил отговорен за Велковския район. След предателството по чудо се спасява и се прехвърля във Вла?ко.
Ре?ен да отмъсти за избесените завераджии, и най-вече за своя другар, ?ван Кър?ов започнал да събира вярна дружина и да се готви за бъдещи действия. На събрание на съзаклятниците на стария Кър?ов било взето ре?ение да вдигнат народа против турското владичество. За да има това обаче сполука и успех и да бъде в по-големи размери, съзаклятниците поели грижата да дирят съми?леници и поддръжници и по други места из България. Те съвестно изпълнили своята работа и след завръщането им започнали подготовката на общо въстание. В делото бил посветен и синът на Х. Юрдан Брадата – Христо, който бил писар и съветник на Кър?ов. Оставало да се уточни датата на бунта, но избухналите в Пирот и Видин въстания раздвижили турските власти, а пристигналите по-късно съобщения за поту?аването им осуетили Кър?овото въстание.
Синът на ?ван Кър?ов – Христо, също като баща си участвал в двете завери. Той бил добър приятел с Раковски, който често му идвал на гости в Елена. Ръкоположен бил за свещеник на църквата „Успение на Пресвета Богородица”. Поп Христо се жени за племенницата на ?ларион Макариополски, която му ражда петима синове и две дъщери. Най-големият от братята революционери – ?ван Кър?овски, е прапрадядото на българския еврокомисар Кристалина Георгиева.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.