Новини от Елена » Е.ОН иска поскъпване на тока с 14,3 на сто

Е.ОН иска поскъпване на тока с 14,3 на сто

Цената на електроенергията да поскъпне от 1 юли тази година средно с 14,3 %, предлага Е.ОН. ?скането е внесено за одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщиха от електроразпределителната компания.
Нивото на поскъпване на отделните компоненти, формиращи месечната ни сметка за ток, е различно и варира от 27 до 44 %. Няма промяна в цената на дневната тарифа на тока.
?сканото поскъпване засяга цената на нощната енергия, цената за достъп до разпределителната мрежа и цените за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно и ниско напрежение.
Е.ОН предлага нощната енергия за домакинствата да поскъпне с 27,3 %. Сега цената е 2,747 ст./кВтч, а исканата от Е.ОН е 3,496 ст./кВтч. Компанията предлага цената за достъп да се увеличи с 40 на сто от 0,826 ст./кВтч на 1,158 ст./кВтч. Цената за пренос през мрежите средно напрежение Е.ОН предлага да нарасне с 41 % до 1,240 ст./кВтч, а за пренос през мрежата ниско напрежение – с 44 % нагоре до 5,077 ст./кВтч.
В съобщение до медиите се посочва, че при сега?ната цена, на която продава нощната електроенергия, компанията работи на загуба.
“През юли 2010 година делът на “Е.ОН България” в крайната цена на електроенергията бе?е намален и компанията трябва?е да компенсира за своя сметка разликата от 21 млн. лв. между увеличението на цените на НЕК и производителите с 8,4 % и увеличението на цените за крайните потребители с 1,9 %. ?зползването на “Е.ОН България” като буфер, който да поеме основната тежест на увеличението на цените за производство и пренос на електроенергия и минималното увеличение на крайните цени, има негативно отражение върху стратегията на компанията да инвестира в стабилността на мрежата”, обясняват от там. В резултат на това през 2010 година се наложило “Е.ОН България Мрежи” и “Е.ОН България Продажби” да понесат обща загуба от близо половин милион лева.
На този етап Е.ОН се отказва да включи в ценовото си предложение за поскъпване на тока въвеждането на т.нар. “такса електромер”.
Новите цени са изчислени при сегадействащите цени на НЕК и производителите на електроенергия. В случай че тези цени бъдат пови?ени, предложените от Е.ОН цени също ще растат. “Увеличението на цените за крайните потребители през 2011 г. може да бъде избегнато или запазено на сравнително ниско ниво, само ако цените, по които “Е.ОН България” купува електроенергията от НЕК, бъдат намалени”, заявяват от електроразпределителната компания.
Председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев заяви, че няма да има 13-14 % поскъпване на тока от месец юли, съобщи БНР. В най-ло?ия случай токът може да поскъпне с до 5 % през лятото, каза ?ефът на енергийния регулатор.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.