Новини от Елена » 23 общински болници учредиха сдружение във Велико Търново

23 общински болници учредиха сдружение във Велико Търново

В събота във В. Търново представители на 23 общински болници от страната учредиха сдружение. За председател бе избран д-р ?ван Димитров, управител на болницата в Попово.
?нициативата за сдружаване е на стационарите в Харманли, Нови пазар и Попово, съобщи д-р Димитров. Той уточни, че сдружение на общинските болници е имало преди 3 г., но то се е разпаднало. Срещата във В. Търново е била за възстановяване на организацията.
На?ата амбиция е да работим по нов начин в условията на здравна реформа, коментира д-р Димитров. Той припомни, че общинските болници са били ощетени с финансиране от здравната каса, което първите месеци на 2010 г. е било само 50 %. Разчитаме на съдебната система да получим останалите средства, каза той.
Общинските болници в страната обслужват около 800 000 ду?и и за да им осигурим добро лечение, ние обединяваме усилия за взаимно подпомагане и защита на правата и интересите както на пациентите, така и на лекарите, подчерта д-р Димитров. Сдружението ще се бори да пови?и достъпността на хората до специализираната медицина, а също да си запази и кадрите. Общинските болници ще разработят стандартизиран анализ на медицинските потребности и на състоянието на болничното здравеопазване.
Според д-р Димитров в момента в страната възниква критична ситуация, тъй като изключително необходими нормативни документи сигурно няма да бъдат гласувани в Народното събрание, защото няма време. Това обрича на гибел общинските болници. Най-потърпев?и ще останат над милион ду?и по селата, където един лекар отговаря за 4-5 селища. В същото време болничното обслужване рязко се вло?ава, тъй като се въвеждат високи стандарти, на които стационарите не отговарят. Ще се стигне до затваряне на отделения, дори и на болници.
Ние сме против проекта на НЗОК за промени в клиничните пътеки, с които се въвеждат изисквания за наличие на второ ниво на компетентност за хирургията, неврологията, вътре?ните болести и интензивното лечение като задължителни за сключване на договор с РЗОК, каза още д-р Димитров. Досега хората са лекувани при компетентност за първо ниво и лечението е било качествено.
От сдружението на общинските болници настояват още техни представители да бъдат включени при договаряне на окончателните параметри на клиничните пътеки и за равнопоставеност на държавните и общинските болници по отно?ение на субсидиите от здравното министерство за спе?ната помощ и интензивните грижи.
Ние не търсим конфликти с институциите, а се борим против нормативните документи, които ни пречат да бъдем успе?ни търговски дружества, подчерта д-р Димитров.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.