Новини от Елена » Общината в Елена подпомага болницата

Общината в Елена подпомага болницата

Общината в Елена ще помогне на болницата за активно лечение в града с 34 287 лв. Това стана с ре?ение на местния парламент, като парите са от резерва за непредвидени и неотложни разходи.
Общинската болница има натрупани над 400 хил. лв. задължения и с тези пари ще се покрият дългове, които не търпят отлагане. С половината сума ще се плати консумираната еленергия, за да не спре елзахранването на стационара, където са настанени и други важни звена – медицинският център, лабораторията, кабинети на лични лекари, хосписът.
Останалите пари са за консумирана вода и за доставени въглища. За болницата ще бъдат добити и 100 кубика дърва от общински гори.
Към проблемите на стационара се добавя и още един. Неговият управител д-р Йордан Жезанов подаде молба за освобождаване, която вчера кметът внесе в Общинския съвет. Кой ще поеме управлението в тази незавидна ситуация ще се ре?ава на предстоящата сесия.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.