Новини от Елена » Местният парламент в Елена поиска по-голяма квота в асоциацията по ВиК

Местният парламент в Елена поиска по-голяма квота в асоциацията по ВиК

Общинските съветници в Елена дадоха съгласие общината да участва в учредяването в областта на Асоциация по ВиК. В общото събрание общината ще се представлява от кмета с мандат до края на мандата на настоящия местен парламент.
Асоциацията по ВиК няма да е търговско дружество, няма да формира и разпределя печалби, но чрез общото събрание ще определя ВиК оператор, ще приема ре?ения за сключване на договори с него, ще изработва и приема регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията, дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма и т. н.
На предстоящото учредяване на асоциацията предстои да бъде взето ре?ение и за разпределението на гласовете – на държавата и общините в общото събрание. Предложението за община Елена е за участие с три процента, с което общинските съветници не се съгласиха, и предложиха процентът да е най-малко десет. Мотивите им са повече от основателни. Заради язовир „Йовковци”, който дава вода на голяма част от населението в областта, общината търпи доста ограничителни режими, започващи още от изворите на реките, които пълнят голямото водно езеро. За това обаче малката община не е получила и лев компенсации от времето на строителството на язовира до днес.

Мария Симеонова

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.