Новини от Елена » Европа ни дава над 11 млн. лв. субсидии за пчеларство

Европа ни дава над 11 млн. лв. субсидии за пчеларство

Европейската комисия одобри Националната ни програма по пчеларство за периода 2011-2013 година. С промяната ЕС увеличава годи?ния бюджет, който е предназначен за съфинансиране. Така финансирането на програмите в сравнение с предходния период 2008-2010 година нараства с близо 25 %. За периода 2011-2013 година българските пчелари ще имат възможност да си поделят 11 263 933 евро, като европейското съфинансиране е 5 млн. евро. Сумите за всяка от трите години са приблизително еднакви, повече от 2 млн. евро от българския бюджет и около 1,6 млн. евро европейски пари.
С новата програма се цели да се подобрят производството и търговската реализация на пчелни продукти през периода 2011-2013 година, да се ре?ават проблемите на пчеларството, което е един уязвим сектор. Неговото добро състояние е от голямо значение, като се има предвид незаменимата роля на пчелите за опра?ването на растенията и запазването на биоразнообразието. А това обикновено се пренебрегва.
Националната програма е основният инструмент за частично компенсиране на загубата на пчели. Тя е свързана с различни мерки – борба с вароатозата, рационализиране на пчелната па?а, подпомагане на лаборатории, подновяване на пчелните семейства в пчелините, прилагане на научноизследователски програми, техническа помощ.
Едва 1,5 % от пчеларите във Великотърновска област са се възползвали досега от това финансово подпомагане, информират от областната организация на пчеларите. Причината е, че предвидените в програмата пари са малко и малцина успяват да си подадат документите, преди средствата да се изчерпят. А някои смятат, че голямата бумащина не си заслужава усилията по подготовката на документите, с които се кандидатства за финансово подпомагане. Пчеларите предпочитат мерките за покупка на нови ко?ери, подновяване на пчелните семейства, за лекарствени препарати. Подалите заявления през юни вече получиха субсидията си. Парите на останалите трябва да им бъдат изплатени до 15 ноември.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.