Новини от Елена

Общините ще правят отчисления в Р?ОСВ от таксата за битовата смет

?змененията и допълненията на Закона за управление на отпадъците вече са в сила. Те са направени, за да се облекчи работата на общините, каза инж. Елена Григорова, директор на великотърновската екоинспекция. ?деята е да се разтовари бизнесът от бумащината. Затова разре?ителният режим за него вече е изцяло олекотен.
?ма няколко нови момента, свързани със задълженията на общините да правят месечни финансови отчисления от таксата за битовия отпадък. Тези средства ще влизат в специална сметка на екоинспекцията. Размерът на парите ще се определя от специална наредба на МОСВ, която се подготвя съвместно с Министерството на финансите. Параметрите ще са на базата на тон депониран отпадък. Събраните финансови средства ще се използват за следексплоатационна поддръжка на закритите сметища. Парите ще отиват за рекултивацията и техния мониторинг, за следенето на подпочвените води, на отпадъчните газове. По закон 30 години след ликвидирането и запръстяването на тези сметища трябва да се осъществява контрол. След като досега общините не са заделяли средства за такива разходи, законодателството вече ги задължава да правят това чрез тези отчисления. До края на годината наредбата за отчисленията за тон депониран отпадък ще бъде готова и общините ще бъдат информирани, за да си заложат сумите в бюджетите си за следващата година. За населението това ще означава увеличаване на такса “смет”.
С измененията и допълненията на Закона за управление на отпадъците се създават нови точки за организиране на система за разделно събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, на биоразградимите и опасните отпадъци. Увеличава се и отговорността на общините по отно?ение на поддържането на общинските пътища.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.