Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

?зх. № РД.01.02-34/07.04.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 14.04.2010 г. (сряда) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно отчет за изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Елена през 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно участие на община Елена в учредяването на българска „Асоциация на общини със седалище и територии на защитено културно-историческо наследство” на територията на Република България.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно приемане годи?ен план за приватизация на общинска собственост за 2010 г. на община Елен.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване на цени по Ре?ение № 66/29.12.2002 г. на Общински съвет Елена.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.

Вн.: Кмета на общината

С?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Местно самоуправление” – 12.04.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 12.04.2010 г. от 17.00 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 22.02.2010 г. от 16.15 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 13.04.2010 г. от 16.30 часа
ПК „Общинска собственост” – 13.04.2010 г. от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.