Новини от Елена » Среща на еврокомисар Кристалина Георгиева с младите хора на град Елена

Среща на еврокомисар Кристалина Георгиева с младите хора на град Елена

Инициативата „Отново на училище“ (от английското Back to School) се организира от Европейската комисия, като нейното начало е поставено през 2009 г. Целта ѝ е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите млади граждани. В рамките на инициативата, служители на европейските институции участват в нея като доброволци, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз.

Европейската комисия в България традиционно кани българските си колеги, работещи в европейските институции, за да обсъждат с учениците въпроси от европейско естество, които вълнуват и двете страни. Също така представят своята работа, която е част от формулирането и прилагането на европейските политики, както и възможностите за младите в Европейския съюз.

На 4 юни град Елена ще стане поредният от българските градове, в които ще се проведе инициативата „Отново на училище“. Гост на еленчани ще бъде заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по бюджета и човешките ресурси г-жа Кристалина Георгиева. По инициатива на община Елена, г-жа Георгиева с удоволствие се съгласи да се срещне с младите хора от града, за да сподели своя опит, да представи работата си в Европейската комисия и да обсъди с тях идеи за по-доброто бъдеще на града, в който е роден нейният прадядо – Иван Попхристов Кършовски.

Срещата ще се проведе на 4 юни (събота) от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък – Елена – 1863“ в гр. Елена.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.